تلفن ها : 32212388 ، 32227955 (058)

تاریخچه اتحادیه

اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی و تخمگذار استان خراسان شمالی در مورخ 86.11.15 توسط سازمان تعاون روستائی در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بجنورد به شماره 2870 به ثبت رسید. این اتحادیه از 4 شرکت موسس و یا عضو بنام های شرکت :

1. مرغداران بجنورد 

2.مرغداران شیروان

3.مرغداران اسفراین

4.مرغداری احسان

تشکیل شد سرمایه اولیه ثبت شده آن مبلغ  20میلیون ریال میباشد. لازم است در ابتدا نگاهی به صنعت مرغداری استان بیاندازیم .

تعداد 72 واحد مرغ گوشتی به ظرفیت جوجه ریزی 1600000قطعه در سال که از این مقدار 91 درصد یا به عبارت دیگر 67 تعداد واحد فعال و سالانه 1440000جوجه ریزی می نمایند .

تعداد مرغ تخمگذار استان 3 واحد می باشد که در حال حاضر تنها یک واحد فعال و با ظرفیت 16000قطعه در سال فعالیت می نماید .

شرح وظائف :

طبق اساسنامه اتحادیه حیطه و یا شرح وظایف آن کلیه امور مرتبط با  صنعت مرغداری ذکر شده است .به عبارت دیگر  تامین تمام نیازهای مرغداران از تمامی ابعاد وظیفه ذاتی آن میباشد.که میتوان از مهمترین آنها تامین نهاده های تولید از قبیل ماشین الات موردنیاز،اقلام مورد نیاز خوراک طیور ،اقلام دارویی و بهداشتی،پشتیبانی فنی و کارشناسی لازم ،ایجاد بازار مناسب برای فروش تولیدات مرغداران، خرید مازاد تولید مرغداران در زمان نبود کشش بازار برای تولید و ..... را نام برد .

 از دیگر وظائف مصرح در اساسنامه اتحادیه امور مربوط به شرکتهای عضو آن میباشد.

 ارکان اتحادیه :

 بالاترین رکن اتحادیه مجمع عمومی میباشد که از ترکیب حداکثر قانونی اعضا تشکیل میشود مجمع عمومی بلافاصله پس از تشکیل اولین جلسه از میان اعضا نسبت به انتخاب هیات مدیره برای سه سال مالی و بازرس برای یک سال مالی اقدام مینماید هیات مدیره نیز جهت پیگیری مصوبات خود در جهت پیشبرد اهداف اعضا نسبت به انتخاب فردی به عنوان مدیرعامل اقدام مینماید (جهت توضیحات بیشتر در اینخصوص به اساسنامه اتحادیه رجوع شود )

شرح اقدامات و فعالیتهای اتحادیه از بدو تاسیس تا کنون :

  • سال 1386:

نخستین فعالیت که میتوان آنرا نخستین ضرورت برای تاسیس اتحادیه در آن زمان نامید طرح ساماندهی مرغ بود که توسط جهاد کشاورزی و با همکاری تشکلهای زیر مجموعه سازمان تعاون روستائی اجرا میشد از انجا که طبق تاکیدات وزارتخانه مذکور کار میبایست توسط تشکل تخصصی صورت گیرد فلذا اتحادیه تاسیس و بلافاصله به مدیرعاملی اقای رحیم آذری که خود قبلا" مسئول طرح ساماندهی مرغ در سازمان تعاون روستائی بود شروع به کار و پیگیر ادامه اجرای طرح موصوف شد در 45روزه باقیمانده از سال 86 مقدار91270کیلو مرغ از مرغداران خریداری و با تحویل ذرت و سویا تهاتر گردید.

  • سال 1387:

پیگیری ادامه طرح ساماندهی مرغ که با خرید ...........مرغ در آن سال به پایان رسید .خرید و توزیع دیگر نهاده ها به شرح ذیل می باشد :

ذرت 

سویا 

و..

از دیگر اقدامات شاخص سال 87 تاسیس فروشگاه عرضه مستقیم مرغ بود .با توجه به افت شدید قیمت مرغ در سال 87و به جهت حمایت از مرغداران مقدار 1000تن مرغ زنده از مرغداران استان خریداری و پس از شیرینگ پگ و انجماد به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل گردید .

  • سال 1388:

تعداد فروشگاهها در این سال به چهار فروشگاه افزایش یافت .سایر اقدامات انجام شده به شرح زیر می باشد .

ذرت

سویا

مرغ زنده

و...

  • سال 1392:

از ابتدای این سال اتحادیه به شرح ذیل فعالیت نموده است :

ذرت 

از اقدامات شاخص این سال خرید یک باب دفتر کار ، یک باب انبار هزار تنی ذخیره غلات ،اجاره یک واحد کارخانه خوراک طیور و راه اندازی وتولید و توزیع خوراک طیور میباشد .