تلفن ها : 32212388 ، 32227955 (058)

کانی بالیسم (بیماری همدیگر خوری )

کانی بالیسم (بیماری همدیگر خوری )


اين عارضه در طيور اهلي و پرندگان تفريحي متداول است و در اثر ان  مرغها بهم نوک زده و یکدیگر را زخمی کرده و باعث تلفات زیادی می شوند. این بیماری در نژادهای سبک ( مرغان تخمگذار ) بیشتر از نژادهای سنگین (مرغان گوشتی ) مشاهده شده و در مرغداری هایی که مرغها در قفس نگهداری و پرورش داده می شوند کمتر دیده می شود .

تغذیه دائم با دان پلت ، ناکافی بودن تعداد آبخوری و دانخوری و نبودن غذا در دانخوری به مدت طولانی ،  شدت نور بالا در سالن ، تراکم  بالاي جوجه ها در واحد سطح ، کمبود پروتئین جیره ،  وجود انگلهای خارجی مانند شپشک و کنه ،  تهویه ناقص از دلايل بروز اين عارضه هستند .  

حالات مختلف كاني باليسم به شرح ذيل مي باشند .  

نوک زدن به مقعد
اینگونه عارضه در مرغان تخمگذار كه تازه به تخم آمده و يا تخم مرغ بزرگ و يا دو زرده توليد مي نمايند ایجاد می شود ٬ بخصوص در هنگامیکه مقعد بر اثر عبور تخم از لوله تخم زخم شده و خونریزی می کند ٬ در این حالت ممکن است دستگاه تولید تخم مرغ بطور کلی بیرون کشیده شود .
نوک زدن به ناخنها
این حالت در جوجه های کوچک دیده می شود . علت آن بیشتر دور بودن دانخوری از منابع حرارتی یا بالا بودن دانخوریها از سطح زمین است که در این صورت جوجه به بستر خود نوک زده و ضمن آن ناخن سایر جوجه ها نیز نوک زده می شود .
 
پس در
۵ روز اول کف بستر را با کاغذ پوشانيده  و بروي آن ۳۰ گرم به ازاي هر جوجه دان بريزيد . تا از خوردن بستر جلوگيري شود. 
خوردن پر
ین حالت در گله هایی دیده میشود که که کمبود عناصر غذایی همچون روي  دارند . انگلهای خارجی نیز سبب بروز چنین حالتی می شوند . اگر اندازه پرها بزرگ باشد باعث خفگی حیوان می شود .
نوک زدن سر
ین حالت معمولا
״ پس از زخم شدن تاج و ريش  در اثر یخ زدن یا پس از جنگیدن شروع می گردد و با دیدن یک لکه خون بر روی سر مرغ همنوع خواری تحریک می شود .

پیشگیری و درمان کانی بالیسم


افزايش پروتئين جيره 

افزايش فيبر جيره 

ريختن روزانه مقداری گندم یا جو در بستر بطوري که مرغها مشغول جمع آوری آن شوند .

پايين آوردن شدت نور و مدت نور 

كنترل دان از حيث عدم وجود كپكها و قارچ ها

كاهش تراكم بخصوص در قفس

 

افزودن نمك در آب ۱ در هزار ۴۸ ساعت 

نوك چيني 

مبارزه با انگل هاي خارجي با سم پاشي 

استفاده از لامپ قرمز در سالن  ،  بدین وسیله مرغ تمام محیط را به رنگ قرمز می بیند و تشخیص لکه خون برایش مشکل می شود . جدا کردن مرغهای زخمی از گله عامل مهمی در جلوگیری از توسعه این بیماری است . اضافه کردن مکمل های ویتامین و مواد معدنی به جیره نیز موثر می باشد .