تلفن ها : 32212388 ، 32227955 (058)

پیگیری اخذ مجوز کارخانه خوراک دام فاروج

درادامه اقدامات انجام شده جهت احداث کارخانه خوراک  دام و طیور توسط اتحادیه مرغداران استان  که عملیات ساختمانی آن نیز در شهرستان فاروج به اتمام رسیده و آماده نصب دستگاههای آن شده بود طی جلسه ای که در تاریخ 28/11/94 با حضور آقای آذری مدیر عامل اتحادیه و آقای نباتی عضو هیئت مدیره در دفتر کار جناب آقای خدمتگذار فرماندار معزز شهرستان فاروج تشکیل شد ، ابتدا ایجاد این کارخانه که پس از بررسی و مطالعات لازم تصمیم به احداث آن گرفته شده بار دیگر تأیید گردید و چون در انجام این مهم مساعدت و همکاری ادارات و ارگانهای دیگر لازم است مقرر فرمودند ظرف روزهای آینده جلسه دیگری با حضور نمایندگان محترم آنها نیز تشکیل تا تصمیمات نهایی را اتخاذ فرمایند.