تلفن ها : 32212388 ، 32227955 (058)

1394/03/07 : مصرف گوشت مرغ در ایران دو برابر میانگین جهانی

در حالیکه سرانه مصرف گوشت مرغ در جهان از رقم ۱۳ کیلوگرم به ازای هر نفر تجاوز نمی کند اما به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی این رقم در ایران ۲۶ کیلوگرم و دو برابر شاخص جهانی است...به گزارش خبرنگار مهر، حسن رکنی در گردهمایی آموزشی مدیران امور عشایر شهرستان های کشور در مشهد بیان کرد: با وجود اینکه مصرف گوشت مرغ در ایران دو برابر شاخص جهانی است اما هیچ کمبودی در این رابطه وجود ندارد.

وی افزود: خوشبختانه سیاست های اتخاذ شده و تلاش برای تامین نیاز های داخلی موجب تامین مصرف داخل و حتی صادرات ۷۰ هزار تنی گوشت به خارج از کشور شدیم و این در حالی است که تا دو سال قبل وارد کننده گوشت مرغ محسوب می شدیم.

 

وی در خصوص مصرف گوشت قرمز نیز گفت: میانگین مصرف گوشت قرمز بدون احتساب گوشت خوک ۱۳ کیلو گرم است که این رقم در ایران ۱۲ کیلو گرم می باشد که در صورت محاسبه مصرف گوشت خوک این فاصله بیشتر می شود.